Τι περιλαμβάνει κάθε Κύκλος Επιμόρφωσης

Το σύνολο ή επί μέρους κύκλοι μαθημάτων του ΠΜΣ μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι δεν είναι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ως ακροατές – παρατηρητές. Για την παρακολούθηση απαιτείται αίτηση στην Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή. Οι ακροατές – παρατηρητές μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά όλο ή τμήμα του ΠΜΣ αλλά δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο κλπ). Σε όσους παρακολουθούν "ελεύθερα" τους κύκλους των μαθημάτων του ΠΜΣ θα χορηγείται αντίστοιχο Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Επίσης από την παρακολούθηση κάθε μαθήματος ο σπουδαστής αποκομίζει 6 ECTS.

Ο Κύκλος Επιμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνει τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων μίας ειδικότητας ή ένα ή περισσότερα μαθήματα από το Α’ και Β’ εξάμηνο.

Σε ποιους απευθύνονται

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών προσόντων που ενδιαφέρεται για τα αντικείμενα του ΠΜΣ, καθώς επίσης σε ομάδες ατόμων που δραστηριοποιούνται π.χ. σε εθελοντικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς ή είναι στελέχη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, Βιομηχανιών, Τουριστικών Μονάδων, κλπ.

Τι αποκομίζει ο εκπαιδευόμενος από τη συμμετοχή του σε έναν κύκλο επιμόρφωσης

Ο εκπαιδευόμενος αποκομίζει εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες μπορούν να του φανούν χρήσιμες στην προσωπική του ζωή, στο εργασιακό του περιβάλλον ή για κοινωνική εθελοντική προσφορά.

Τι περιλαμβάνει ο Εκπαιδευτικός Κύκλος

Ο Εκπαιδευτικός Κύκλος μπορεί να περιλαμβάνει τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων μίας ειδικότητας ή ένα ή περισσότερα μαθήματα από το Α’ και Β’ εξάμηνο.


Αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων