Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων»

 

Γραμματειακή Υποστήριξη: 210 727 4825, 4377, 4783
Διεκπεραίωση οικονομικών ζητημάτων: 210 727 4783
Τεχνική Υποστήριξη:
210 727 4414
Fax: 210 727 4414
e-mail: edcm @ edcm.edu.gr

 

Διεύθυνση:  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Γραμματεία ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου
Αθήνα 15784
Ωράριο: 08.30 – 15.00

 

Δρ. Ευθύμης Λέκκας
Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων»

 

Τηλέφωνο: 210 727 4410
Κινητό Τηλέφωνο: 693 2214300
Webpage: www.elekkas.gr
e-mail: elekkas @ geol.uoa.gr

 

Που βρισκόμαστε


Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων»Η Γραμματεία του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων» βρίσκεται στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.

Για την διευκόλυνση των επισκεπτών προτείνεται να μην εισέλθουν στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος από την Κεντρική Είσοδο, αλλά από την Βοηθητική Είσοδο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτιριακού συγκροτήματος (απέναντι από το Κτίριο Ενέργειας)

Οι επισκέπτες, αφού εισέλθουν στο κτίριο από τη Βοηθητική Είσοδο προχωρούν ευθεία μέχρι τα γραφεία της Κοσμητείας και ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο από τη σκάλα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Στον διάδρομο που θα συναντήσουν, στρίβουν δεξιά όπου συναντούν την είσοδο στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.

Οι επισκέπτες που θα εισέλθουν στο κτίριο από την Κεντρική Είσοδο ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο και προχωρούν ευθεία στο διάδρομο μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με τον κεντρικό διάδρομο. Στον κεντρικό διάδρομο στρίβουν δεξιά, ανεβαίνουν τη μεγάλη σκάλα που θα δουν μπροστά τους, προχωρούν ευθεία μέχρι τα γραφεία της Κοσμητείας και ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο από τη σκάλα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Στον διάδρομο που θα συναντήσουν, στρίβουν δεξιά όπου συναντούν την είσοδο στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.