Η Κατεύθυνση 3 «Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση» έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

  Μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ECTS
    Περιβάλλον & Φυσικοί Πόροι Οικονομία & Αειφόρος Ανάπτυξη Κοινωνική Πολιτική & Πολιτισμός  
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ01 ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΜΟΙ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΤΑ Χ Χ Χ 6
Γ02 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Χ Χ Χ 6
Γ03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Χ Χ Χ 6
Γ04 ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Χ Χ Χ 6
Γ05 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Χ Χ Χ 6
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ06 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο Ο   6
Γ07 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Ο Ο 6
Γ08 ΕΘΝΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο     6
Γ09 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Ο   6
Γ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο Ο Ο 6
Γ11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο     6
Γ12 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   Ο   6
Γ13 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   Ο   6
Γ14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ   Ο Ο 6
Γ15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Ο Ο 6
Γ16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ     Ο 6
Γ17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ     Ο 6
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΔ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χ Χ Χ 30

 

Χ υποχρεωτικό μάθημα
Ο μάθημα επιλογής
  μάθημα που δεν εντάσσεται στην ειδικότητα