Για την Κατεύθυνση 2 «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος» το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

  Μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2  ECTS
    Τεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος  
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β01 Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ Χ Χ 6
Β02 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Χ 6
Β03 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Χ Χ 6
Β04 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ Χ 6
Β05 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Χ Χ 6
B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β06 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ Ο 6
B07 ΕΘΝΙΚΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο Ο 6
Β08 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Ο 6
Β09 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ   6
Β10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ο Ο 6
Β11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο Ο 6
Β12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   Χ 6
Β13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ   Χ 6
Β14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ο Ο 6
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΒΔ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χ Χ 30

 

Χ υποχρεωτικό μάθημα
Ο μάθημα επιλογής
  μάθημα που δεν εντάσσεται στην ειδικότητα