Υποτροφίες 2017-2018

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών αριστείας που αφορά στους φοιτητές της 3ης Σειράς (Ημερομηνία πρώτης εγγραφής: Οκτ. 2016) του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων».

Οι υποψήφιοι που δεν συμπεριλαμβάνονται στους υπότροφους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, έχουν το νόμιμο δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών και την ανάρτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Ημερομηνία ανακοίνωσης: 18-12-2017).

Οι ενστάσεις θα πρέπει να αποστέλλονται:

  • Στη Γραμματεία του ΠΜΣ, μέσω email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., και
  • Στον Γραμματέα του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, κ. Δημήτρη Ψαρρή, μέσω email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν σε νεότερη Συνεδρίαση της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής. Τα τελικά αποτελέσματα και τα ονόματα των υπότροφων θα ανακοινωθούν, μετά τη λήξη της περιόδου των ενστάσεων και τη Συνεδρίαση της ΕΣΕ:

  • Στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
  • Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»
  • Στο eClass

Για τον πίνακα κατάταξης, πατήστε εδώ