Κάθε χρόνο εκτελούνται ένα ή περισσότερα σεμινάρια στην Αθήνα και σε περιοχές του Ελληνικού χώρου με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ποικίλης διάρκειας. Η θεματολογία είναι σχετική με τα αντικείμενα του προγράμματος. Τα σεμινάρια μπορούν να έχουν και γενικότερη θεματολογία σχετική με επίκαιρα θέματα που αφορούν τοπικά, περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα.

Στους κύκλους σεμιναρίων μπορούν να συμμετέχουν επιμορφούμενοι που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεων και να ενημερωθούν έγκυρα από γνωστούς κορυφαίους επιστήμονες.

Η δαπάνη για την παρακολούθηση των σεμιναρίων καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια, το χώρο και τον τόπο διεξαγωγής κατά περίπτωση.

Σε κάθε συμμετέχοντα χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

 

Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου στη Σαντορίνη SantoProtect

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται παράλληλα με την Άσκηση Πεδίου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα λαμβάνει χώρα στη Σαντορίνη το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο συνδυασμός των δύο εκδηλώσεων είναι προνομιακός για τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο, αφού θα μπορούν να επωφεληθούν από τα υψηλού ενδιαφέροντος εξειδικευμένα θέματα τα οποία διδάσκονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών υπό μορφή Πρακτικής Άσκησης – Παρουσίασης Περίπτωσης στο νησί της Σαντορίνης.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο αποδίδει στους συμμετέχοντες 4 μονάδες ECVET.

Περισσότερες Πληροφορίες - Santo Protect 2017