Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΜΣ εκτελούνται ειδικές δράσεις οι οποίες είναι σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, της πρόληψης και αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, της Διαχείρισης Κρίσεων καθώς επίσης και σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας.

Οι δράσεις μπορεί να αντιστοιχούν:

α.  Σε ερευνητικές – επιστημονικές αποστολές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
β.  Σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και επιστημονικής συνεργασίας σε περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού στις οποίες εξελίσσονται Περιβαλλοντικές, Φυσικές, Τεχνολογικές Καταστροφές και Ανθρωπιστικές Κρίσεις.
γ.  Σε ενημερωτικές επισκέψεις και επί τόπου πρακτικές ασκήσεις σε περιοχές με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
δ.  Σε πρακτικές ασκήσεις προσομοίωσης μεγάλων καταστροφών και κρίσεων με εμπλοκή Κεντρικών Υπηρεσιών, Ενόπλων Δυνάμεων, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, ΕΚΑΒ, Λιμενικού, Περιφερειών, Δήμων, Οργανισμών και Εθελοντικών Ομάδων.

Η διάρκεια των δράσεων συνήθως κυμαίνεται από 7 έως 15 ημέρες.

Μετά το πέρας της ειδικής δραστηριότητας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής βαρύνει τους εκπαιδευόμενους ενώ επιδιώκεται να υπάρχουν χορηγίες και ενισχύσεις από φορείς ή φυσικά πρόσωπα ώστε να μειώνεται το κόστος συμμετοχής.